Ürünler
 
   
Bitkiler
 
   
  Zararlılar
 
   

 
 
   
  » FORTEXİN « İlaçlara Dön
   
 
 

Ürün Dosyalar

  Bitki Adı  Zararlı Adı  Uygulama Dozu ve Dönemi  SİHAS (gün)
  NARENCİYE  Turunçgil unlubiti (P. citri)  100 ml / 100 lt su nimf - ergin
 14 Gün
  NARENCİYE  Turunçgillerde Sarı kabuklubit  100 ml / 100 lt su nimf - ergin
 14 Gün
  NARENCİYE  Pamuk yaprak biti (Aphis Gossypii)  75 ml / 100 lt su nimf -ergin
 14 Gün
  NARENCİYE  Turunçgil yeşil yaprak biti  75 ml / 100 lt su nimf -ergin
 14 Gün
  NARENCİYE  Kırmızı Kabuklubit (A. Aurantii)  75 ml / 100 lt su nimf -ergin
 14 Gün
  ARMUT  Armut Psillidi (C.pysylla pyri)  100 ml / 100 lt su nimf - ergin
 21 Gün
  ELMA  Elma Yesil yaprakbiti (Aphis Pomi)  50 ml / 100 lt su nimf - ergin
 21 Gün
  ŞEFTALİ  Şeftali Yaprakbiti (Myzus persicae)  75 ml / 100 lt su nimf -ergin
 21 Gün
  ŞEFTALİ  Dut kabuklubiti (P.pentagona)  75 ml / 100 lt su nimf -ergin
 21 Gün
  MARUL  Pamuk yaprak biti (Aphis Gossypii)  75 ml / 100 lt su nimf -ergin
 7 Gün
  MARUL  Marul Yaprakbiti (N. ribisnigri)  75 ml / 100 lt su nimf -ergin
 7 Gün
  BAĞ  Turunçgil unlubiti (P. citri)  100 ml / 100 lt su nimf - ergin
 14 Gün
  DOMATES  Beyaz sinek (Bemisia tabaci)  100 ml / 100 lt su larva
 3 Gün
  BİBER  Beyaz sinek (Bemisia tabaci)  100 ml / 100 lt su larva - pupa
 3 Gün
         
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Etiket
Ürün Ruhsatı
   
  Ürün Detayları
   
  AKTİF MADDE:
SPIROTETRAMAT 100 G/L SC
  ........................................................................................................................
  İlacın Hazırlanması ve Kullanımı
Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.
  ........................................................................................................................
  Narenciye:
Kabuklu bite karşı, yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı A. Citrina'da 20'den fazla ise veya 100 yaprağa düşen A. Aurantii miktarı 50'den fazla ise ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama yazın eşeysel çekici tuzaklarda ergin sayısı maksimuma ulaştığında - ilk hareketli nimfler görüldükten yaklaşık 15 gün sonra yapılmalıdır. Unlubite karşı, meyveler yaklaşık fındık büyüklüğünde iken 100 meyvede bulaşıklık oranı %15 ise ilaçlama yapılmalıdır. Yaprakbitlerine (A. gossypii ve A. citricola) karşı, ilaçlama Mart ve Nisan aylarında ağır bulaşma görüldüğünde (bir ağaçta ortalama 15'ten fazla sürgün bulaşıksa) yapılmalıdır.
  ........................................................................................................................
  Armut:
Armut psillidine karşı, sürgünlerin %15'i bulaşıksa ve 2. ve 3. nimfin çoğunlukta olduğu dönemde ilaçlama yapılmalıdır
  ........................................................................................................................
  Elma:
Yeşil yaprak bitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
  ........................................................................................................................
  Şeftali:
Şeftali yaprak bitine karşı, çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4'ünün kanatlı forma dönüşmesine değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında ilaçlama yapılmalıdır
  ........................................................................................................................
  Marul:
Yaprak bitlerine karşı, 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.
  ........................................................................................................................
  Bağ:
Bağda Unlubite karşı mücadele iki devrede yapılır:
  ........................................................................................................................
  Birinci devre:
Bağda Unlubite karşı mücadele iki devrede yapılır:
  ........................................................................................................................
  İkinci devre:
Unlubit?in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak, birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede ilaçlama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de ilaçlama yapmak zorunludur.
  ........................................................................................................................
  Domates ve Biber:
Beyaz sinek ile bulaşık olan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda
  ........................................................................................................................
  DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
FORTEXİN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre 23 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FORTEXİN aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
  ........................................................................................................................
  KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Envidor ile karışabilir. Ancak, karışım yapılacaksa bir ön karışım testi ve fitotoksite testi yapılmalıdır.
  ........................................................................................................................
  KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Balıklara ve arılara zehirlidir.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzak tutulmalıdır.
  ........................................................................................................................
  DEPOLAMA DURUMU:
Normal ( serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü sınırları içerisinde bir değişiklik olmaz.

  ........................................................................................................................
   
   
   
  Her Hakkı Saklıdır ©2016  

Anasayfa   |   Bitki Koruma   |   Bitki Besleme   |   Tarım İlaçları   |   Bitki İlaçlama   |   İletişim

 

Copyright © Niğde Web Tasarım