Ürünler
 
   
Bitkiler
 
   
  Zararlılar
 
   

 
 
   
  » MASTEK « İlaçlara Dön
   
 
 

Ürün Dosyalar

  Bitki Adı  Zararlı Adı  Uygulama Dozu ve Dönemi  SİHAS (gün)
  BUĞDAY ARPA  Kan damlası (Adonis aestivalis)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Sığır dili (Anchusa azurea)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Yatık boya kökü (A. procumbens)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Taş kesen otu (Buglossoides A.)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Sarı ot (boreava orientalis)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Rum yalancı keteni (c. rumelica)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Yabani tere (cardaria draba)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Boynuz otu (C.dicothomum)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Uzun süpürge otu (des. sophia)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Kıraç ıtırı (G. stepporum)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Sarkık meyveli yavru ağzı  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Trakya hardalı (neslia apiculata)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Yabani hardal (Sinapis arvensis)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Uzun meyveli bülbül otu  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Kaba tüylü fiğ (vicia narbonensis)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Adi fiğ (vicia sativa)  50 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Tarla papatyası (Anthemis ff)  60 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Saka dikeni (c. picnocephalus)  60 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Tarla hazeranı (consolina regalis)  60 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Boynuzlu yogurt otu (G. tri.)  60 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Çoban degnegi (P.bellardi)  60 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Tarla düğün çiçeği (R.arvensis)  60 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Parmaklı yanşan otu  60 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Kekre (acroptilon repens)  70 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Kokarot (bifora radians)  70 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Gökbaş (centaurea depressa)  70 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Köygöçüren (cirsium arvense)  70 ml
 14 Gün
  BUĞDAY ARPA  Dogu ballibabasi (W.orientalis)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  İmam pamuğu (Abutilon t.phrasti)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Kırmızı köklü tilki kuyruğu  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Uzun loğusa otu (A.clematitis)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Sirken (chenopodium album)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Yatık sirken  (chenopodium vulv.)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Dil kanatan (G.aparine)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Gökbaş (centaurea depressa)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Gece sefasi (I.stolonifera)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Adi soda otu (salsola kali)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Köpek üzümü (solanum nigrum)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Domuz pitragi (xanthium str.)  70 ml
 14 Gün
  MISIR  Kekre (acroptilon repens)  80 ml
 14 Gün
  MISIR  Tarla sarmaşığı (convulvulus A.)  80 ml
 14 Gün
         
Ürün Ruhsatı
Ürün Etiket - 1
Ürün Etiket - 2
Güvenlik Bilgi Formu
   
  Ürün Detayları
   
  Kullanma Şekli
MASTEK suspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile iyice karışması çok önemlidir. Bunun için ilaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç, başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin tankına dökülür. Daha sonra aletin karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
  ........................................................................................................................
  Karışabilirlik Durumu
Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından Fenoxaprop-P-Ethyl ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı ot ilaçları ile karıştırılması tavsiye edilmez. Kulfos 48 EC,Chlorpyrifos-Ethyl + Cypermethrin, Chlorpyrifos-Methyl gibi insektisitler ile karıştırılarak uygulanabilir. Azot, Fosfat ve Potas terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeni ile, önce bir karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır.
  ........................................................................................................................
  MISIR
Not : Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz
  ........................................................................................................................
   
   
   
  Her Hakkı Saklıdır ©2016  

Anasayfa   |   Bitki Koruma   |   Bitki Besleme   |   Tarım İlaçları   |   Bitki İlaçlama   |   İletişim

 

Copyright © Niğde Web Tasarım