Ürünler
 
   
Bitkiler
 
   
  Zararlılar
 
   

 
 
   
  » PREVAİL « İlaçlara Dön
   
 
 

Ürün Dosyalar

  Bitki Adı  Zararlı Adı  Uygulama Dozu ve Dönemi  SİHAS (gün)
  BAĞ  Bag mildiyösü (P.viticola)  75 ml / 100 lt suya
 21 Gün
  BAĞ  Külleme (Uncinula necator)  75 ml / 100 lt suya
 21 Gün
  BAĞ  Ölü kol (Phomopsis viticola)  75 ml / 100 lt suya
 21 Gün
  KABAKGİLLER  Yalancı Mildiyö  60 g / 100 lt su
 3
  KABAKGİLLER  Külleme (Eyrsiphe cichoacearum)  75 ml / 100 lt suya
 3
  DOMATES (Tarla)  Mildiyö (Phytophthora infestans)  75 ml / 100 lt suya
 3
  DOMATES (Tarla)  Erken Yaprak Yanıklığı (A. solani)  75 ml / 100 lt suya
 3
  KARPUZ  Erken Yaprak Yanıklığı  75 ml / 100 lt suya
 3
  BİBER (Sera)  Külleme (Leveillu taurica)  75 ml / 100 lt suya
 3
         
Ürün Ruhsatı
Ürün Etiket - 1
Ürün Etiket - 2
Güvenlik Bilgi Formu
   
  Ürün Detayları
   
  Karışabilirlik Durumu
PREVAİLdomatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Pirimiphos methyl, Hexaconazole, Pirimicarb, lambda cyhalothrin ve Chlorothalonil ile karıştırılabilir.
  ........................................................................................................................
  Kullanırken dikkat edilecek hususlar
Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarının imhası sırasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilaçla kirletmeyiniz. Evcil hayvanları ilaçlanmış sahadan uzak tutunuz. Yem ve gıda maddelerini ilaçla kirletmeyiniz. İlaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız. Sulandırılmış PREVAİL gözlerinizi ve derinizi tahriş edebilir. Temas halinde gözünüzü ver derinizi hemen yıkayınız. Boşalan ambalajı 3 kez çalkalayıp ilaçlama tankına boşlatınız. İlaç elbisenize dökülmüş ise hemen değiştirip, yıkayınız. Boş ambalajları başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.
  ........................................................................................................................
   
   
   
  Her Hakkı Saklıdır ©2016  

Anasayfa   |   Bitki Koruma   |   Bitki Besleme   |   Tarım İlaçları   |   Bitki İlaçlama   |   İletişim

 

Copyright © Niğde Web Tasarım