Ürünler
 
   
Bitkiler
 
   
  Zararlılar
 
   

 
 
   
  » TITUS « İlaçlara Dön
   
 
 

Ürün Dosyalar

  Bitki Adı  Zararlı Adı  Uygulama Dozu ve Dönemi  SİHAS (gün)
  SÜS BİTKİLERİ  Galeri Sinegi (L.Trifolii)  25 ml / 100 lt su
 -
  DOMATES  İki Noktalı Kırmızı Örümcek  25 ml / da
 3 gün
  PAMUK  İki Noktalı Kırmızı Örümcek  50 ml / da
 21 gün
  BİBER (Sera)  Kırmızı Örümcek (T. spp.)  25 ml / 100 lt su
 3 gün
  HIYAR (Sera)  Kırmızı Örümcek (T. spp.)  25 ml / 100 lt su
 3 gün
  PATLICAN (Sera)  İki Noktalı Kırmızı Örümcek  25 ml / 100 lt su
 3 gün
  ÇİLEK  İki Noktalı Kırmızı Örümcek  25 ml / 100 lt su
 3 gün
         
Ürün Etiket
Ürün Ruhsatı
Güvenlik Bilgi Formu
   
  Ürün Detayları
   
  AKTİF MADDE:
ABAMECTİN 18 G/LT
  ........................................................................................................................
  UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:
İlaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma tertibatı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. İlaçlama esnasında bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat edilmelidir.
  ........................................................................................................................
  KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI:
Süs Bitkileri: İlk galeri belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.

Biber ve Pamuk: Çiçeklenme döneminde yaprak başına ortalama 3 adet kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Çilek: Bitkilerin alt ve orta bölümlerinden alınan en az 50 yaprakçık da yaprakçık başına hareketli dönemde en az 15 ve üzerinde kırmızı örümcek olması durumunda ilaçlama yapılır. Meyve toplanmasından hemen sonra ilaçlama yapılır.

Domates Hıyar ve Patlıcan: Çiçeklenme döneminde yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlamaya yapılmalıdır.
  ........................................................................................................................
  DİRENÇ İLE İLGİLİ ETKİ MEKANİZMASI:
TITUS, adlı bitki koruma ürünü,6 grubu etki mekanizmasına göre sınıflandırılmış bir insektisit + akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin, tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, TITUS aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarını gerektiren durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılması tavsiye edilir.
  ........................................................................................................................
  KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer ilaçlarla karışabilirliği daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonlu ilaçlarla karışmaz. İlaca karşı oluşacak mukavemet nedeni ile farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden programlarda tavsiye edilmektedir.
  ........................................................................................................................
  KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
• Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
• Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
• İlaç yanabilir özellikte olduğundan ateşten uzak tutunuz.
• Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
• İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
• Boş ambalajları herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun imha ediniz.
  ........................................................................................................................
  DEPOLAMA DURUMU:
İlaç orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak serin ve kuru şartlarda muhafaza edildiğinde imal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile kullanılır.
  ........................................................................................................................
   
   
   
  Her Hakkı Saklıdır ©2016  

Anasayfa   |   Bitki Koruma   |   Bitki Besleme   |   Tarım İlaçları   |   Bitki İlaçlama   |   İletişim

 

Copyright © Niğde Web Tasarım