Ürünler
 
   
Bitkiler
 
   
  Zararlılar
 
   

 
 
   
  » TAYSON « İlaçlara Dön
   
 
 

Ürün Dosyalar

  Bitki Adı  Zararlı Adı  Uygulama Dozu ve Dönemi  SİHAS (gün)
  PAMUK  Yaprak biti (Aphis gossypii)  20 ml/da nimf, ergin
 28 Gün
  DOMATES (Tarla)  Yaprak biti (Myzus persicae)  15 ml/da nimf, ergin
 5 Gün
  PATLICAN (Sera)  Beyaz sinek (Bemisia tabaci)  30 ml/da larva, ergin
 5 gün
  BİBER (Sera)  Beyaz sinek (Bemisia tabaci)  100 ml/da (damlama su ile )- ergin larva
 5 Gün
  DOMATES (Sera)  Beyaz sinek (Bemisia tabaci)  100 ml/da (damlama su ile )- ergin larva
 5 Gün
  ŞEFTALİ  Şeftali Yaprakbiti (Myzus persicae)  10 ml/ 100 lt su ergin
 14 Gün
  MARUL  Yaprak biti (Aphis gossypii)  20 ml/da
 7 Gün
  ELMA  Yeşil Yaprak Biti (Aphis pomi)  15 ml/ 100 lt su nimf, ergin
 14 Gün
         
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Etiket
Ürün Ruhsatı
   
  Ürün Detayları
   
  AKTİF MADDE:
THIAMETHOXAM 240 G/L SC

  ........................................................................................................................
 
• Şeftalide 100 adet sürgünün 7’ si bulaşık olduğunda ve erginlerin 3/4’ ünün kanatlı forma dönüştüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.
• Marulda 20-40 adet yaprakta bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet olduğunda ilaçlamaya başlanmalıdır.
• Pamuk’ta fide devresinde % 50 bulaşık fide, tarla devresinde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprak biti görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.
• Domates(sera) ve Biber (sera) uygulamasında ilaç damlama sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İlaçlama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli ilaç miktarı ilaçlama tankına konur ve damlama sulama sistemi ile ilaçlama yapılır. İlaçlama bittikten sonra da borularda kalan ilacın temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damlama sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir.
• Elmalarda sürgünlerin %15’inin bulaşık olması halinde ilaçlamaya başlanmalıdır.
  ........................................................................................................................
  İLAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU
: İlaçlamadan önce aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sade su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıdaki ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.
  ........................................................................................................................
  İLACIN KULLANIMA HAZIRLANMASI:
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Önerilen miktardaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır. Sonra bu karışım ilaçlama aletinin deposuna başaltıdır. Bu esnada aletin karıştırıcı tertibatı çalışır durumda olmalı ve gerekli miktardaki su depoya ilave edilmelidir.
  ........................................................................................................................
  KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Balıklara ve arılara zehirlidir.
- Baş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzak tutulmalıdır.
  ........................................................................................................................
  DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü sınırları içerisinde bir değişiklik olmaz.
  ........................................................................................................................
  DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
TAYSON adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAYSON aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
  ........................................................................................................................
  KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Genel olarak aynı formülasyon şeklinde diğer tarım ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir. Ancak tüm ilaçlarla karışım durumu bilinmediğinden tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır.
  ........................................................................................................................
   
   
   
  Her Hakkı Saklıdır ©2016  

Anasayfa   |   Bitki Koruma   |   Bitki Besleme   |   Tarım İlaçları   |   Bitki İlaçlama   |   İletişim

 

Copyright © Niğde Web Tasarım