Ürünler
 
   
Bitkiler
 
   
  Zararlılar
 
   

 
 
   
  » CROMPTON « İlaçlara Dön
   
 
 

Ürün Dosyalar

  Bitki Adı  Zararlı Adı  Uygulama Dozu ve Dönemi  SİHAS (gün)
  BAĞ  Salkım Güvesi (L.botrana)  10 ml / 100 lt su
 7 Gün
  BİBER (Sera)  Çiçek tripsi (F.occidentalis)  20 ml / da
 3 Gün
  DOMATES (Sera)  Pamuk yaprak kurdu  30 ml / 100 lt su
 3 Gün
  PATLICAN (Sera)  Çiçek tripsi (F.occidentalis)  20 ml / da
 3 Gün
  PATATES  Patates böceği (L. decemlineata)  100 ml/da
 3 Gün
  PAMUK  Pamuk yaprak kurdu  25 ml / da
 28 Gün
  PAMUK  Yeşil Kurt (H. armigera)  12,5 ml / da
 28 Gün
  PAMUK  Çizgili Yaprak Kurdu (S.exiqua)  25 ml / da
 28 Gün
  ANTEP FISTIĞI  Antep Fistigi Psillidi (A.pistaciae)  10 ml COCERN SC + 125 ml yazlık yağ / 100 lt su Tank Karışımı Yapılır
 14 Gün
         
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Etiket
Ürün Ruhsatı
   
  Ürün Detayları
   
  AKTİF MADDE:
SPINOSAD 480 G/L SC
  ........................................................................................................................
  KULLANMA ŞEKLİ:
• İyi bir netice almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.
• Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
• pH’sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.
• İlaçlama aletini yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki ilacı üzeri dereceli ölçekle ölçüp, ayrı bir kapta bulamaç hazırlandıktan sonra ilaçlama aletinin karıştırıcısını çalıştırıp, ilacı ekleyiniz. Karıştırıcı çalışırken ilaçlama aletinin geri kalanını su ile doldurunuz.
• İlaçlama esnasında ilacın devamlı karıştırılması veya karıştırıcının devamlı çalıştırılması gereklidir.
• İlaç mide ve temas etkili olduğundan bitkinin tüm yüzeyleri kaplanmalıdır.
  ........................................................................................................................
  İLACIN ÖZELLİKLERİ:
- Bir fermantasyon ürünü olup pek çok haşereye karşı etkili geniş spektrumlu bir ilaçtır.
-Toprak kökenli Aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa’dan doğal yollarla (fermantasyon-mayalanma yolu ile) elde edilmiştir.
- Mide ve temas yolu ile haşerelerin sinir sistemine etki eder. İlaç haşerenin beslenmesini hemen durdurur. Buna bağlı olarak haşere en geç 3 gün içinde ölür.
- Sıcakkanlılara karşı çok düşük zehirliliğe sahip olması en önemli özelliklerinden biridir.
  ........................................................................................................................
  İLACIN ÖZELLİKLERİ:
- Doğal yollarla elde edildiği ve düşük dozlarla kullanıldığı için doğayı kirletmez.
- Yeni ve diğer ilaçlardan farklı bir etki mekanizmasına sahip olduğundan çapraz bağışıklık (kros-rezistans) riski yoktur.
- Entegre mücadele programlarına uygundur. (01/11/2000 tarih ve 003230 sayılı T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yazısı).
- Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bugüne kadar gerçekleşmiş denemelerin hiçbirinde fitotoksite belirtisine rastlanmamıştır.
- Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir.
  ........................................................................................................................
  DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
CROMPTON adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 5 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CROMPTON’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
  ........................................................................................................................
  KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
• Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar ile karışmaz.
• Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.
• Yaprak galeri sinekleri kontrolünde kullanılacaksa yazlık yağ ile karıştırılır.
• Entegre mücadele programlarına uygun olduğundan, faydalı böceklere zehirli bir preparat ile karıştırılırsa bu özelliğini kaybedebilir.
  ........................................................................................................................
  KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak ateşten uzakta
- serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlul hazırlamayınız.
- Hazırlanan ilacın direkt güneş ışığından korunması gerekir.
  ........................................................................................................................
  - DEPOLAMA DURUMU:
Normal şartlar altında serin ve güneş görmeyen yerlerde depolanan
ilaç asgari 2 sene fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini muhafaza eder
  ........................................................................................................................
   
   
   
  Her Hakkı Saklıdır ©2016  

Anasayfa   |   Bitki Koruma   |   Bitki Besleme   |   Tarım İlaçları   |   Bitki İlaçlama   |   İletişim

 

Copyright © Niğde Web Tasarım