Hakkımızda

Misyon

Şirketimizin “TARIM GELECEK, GELECEK HEPİMİZİN” ilkesinden yola çıkarak üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alma noktasında içinde bulunduğumuz bitki koruma sektöründe onlara her zaman çözüm sağlayan ürünler sunmak.

Vizyon

Bugün dünden, yarın bugünden daha güzel, daha faydalı işler çıkarmak.

Artan dünya nüfusunun BM verilerine göre 1987 yılında 5 milyar iken 2022 yılında 7,79 milyara ulaşacağı belirtilmektedir. Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda ihtiyacının da sürekli artacağını düşünürsek ve bunun aksine azalan tarım alanları, tarımsal üretimi zorlaştıran iklimsel faktörler ve zaman zaman yaşanan pandemik hastalıklar tarımın, tarımsal üretimin dolayısı ile yaşam için olmazsa olmaz gıdanın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Meşakkatli, çok geniş ve birbirlerine bağlı   üretim aşamalarından ibaret olan Tarımsal üretimin önemli bilim dallarından biri olan Bitki Koruma yada Zirai mücadele; tarımsal alanlardaki bitkisel üretimi sınırlayan hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı ot ve diğer hayvansal organizmaların meydana getireceği zararlardan bitkileri korumak yada zararı   azaltmak amacıyla yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altına indirebilmek için uygulanan yöntemlerdir. Bu mücadele yöntemlerinden bir tanesi de tarım ilaçları ile yapılan mücadeledir. Yapılan araştırmalara göre tarımsal üretim içerisinde hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı farklı zirai mücadele yöntemleri arasında, tarım ilaçları ile yapılan mücadelenin payı %95 civarında olduğu ve tarım ilaçları kullanılmadığında %60’lara varan ürün kayıpları olduğu belirtilmektedir. Geçmişte, zaman zaman hiç ürün alınamadığı da olmuştur. İşte GÜNER TARIM, yaptığı işin ne kadar önemli olduğunun bilinci ve sorumluluğuyla, üretici ve çiftçilere, yaptıkları üretimin hasadında emeklerinin karşılığını alma noktasında onlara sağladığı faydanın gururuyla ülkemizde tarım ilaçları üretimi yapmaktadır.

        2004 yılında kurulan Güner Tarım, on yıl kadar tarım ilaçları sektöründe müşteri memnuniyeti ve güvenini kazandıktan sonra 2014 yılında Niğde’nin Bor ilçesinde tarım ilaçları formülasyon üretim tesislerini kurarak T.C Tarım Bakanlığından aldığı kendi adına tescilli ürünlerini üretmeye başlamıştır. Üretim tesisleri 34.000 m2 saha üzerinde 10.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır.

 

 

Üretimini yaptığı tarım ilaçları grup ve formülasyonları aşağıdaki gibidir.

1-İnsektisit-fungusit

SE Suspo-emülsiyon (suspo-emulsion)

EC Emülsiye olabilen konsantre (emulsifiable concentrate)

FS Tohum İlaçları İçin Akıcı Konsantre ( flowable concentrate for seed treatment)

DF kuru akışkan ( dust flowable)

DP toz ( dustable powder)

DS kuru tohum ilacı ( powder for dry seed treatment)

EW emülsiyon, suda yağ ( emulsion, oil in water)

ME mikro-emülsiyon ( micro-emulsion)

SC akıcı konsantre/süspansiyon konsantre ( suspension concentrate/flowable concentrate) FL  yağda dağılabilen (oil dispersion)

SP suda çözünen toz (water soluble powder)

SL suda çözünen konsantre ( soluble concentrate)

WG suda dağılabilen granül ( water dispersible granules) = WDG

WP ıslanabilir toz ( wettable powder)

WS tohum ilaçlaması için suda dağılabilen toz (water dispersible powder for slurry treatment)

2-Herbisit

SE Suspo-emülsiyon (suspo-emulsion)

EC Emülsiye olabilen konsantre (emulsifiable concentrate)

EW emülsiyon, suda yağ ( emulsion, oil in water)

ME mikro-emülsiyon ( micro-emulsion)

SC akıcı konsantre/süspansiyon konsantre (suspension concentrate/flowable concentrate) FL  yağda dağılabilen (oil dispersion)

SL suda çözünen konsantre (soluble concentrate)

  Güner tarım yukarıda belirtilen formülasyon çeşitleriyle 300 civarında değişik etken maddelerdeki tarım ilaçlarını kalitesinden taviz vermeden başarıyla üretmiş, bunun karşılığında da müşteri memnuniyetini kazanmıştır. Bugün sadece kendi ürünlerini değil Türkiye’de birçok firmanın ürünlerini de fason üretim sözleşmesiyle üretmektedir.

Scroll to Top
Scroll to Top