KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çerez Politikası

 1. ÇEREZLER (COOKİES) NEDİR?

Çerezler, internet ortamında gezdiğiniz sitelerde yaptığınız işlemlerin daha sonraki süreçte hatırlanması ve daha iyi internet deneyimi sunmak adına bilgisayarına yerleştirilen küçük dosyalardır. Bu dosyalar bilgisayarınızda herhangi bir işleve sahip değildir. Sadece internet alışkanlıklarını ve deneyimini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır.

 • ÇEREZLERİN TÜRLERİ NELERDİR?

Oturum açılması adına bilgisayara yerleştirilen küçük dosyalar oturum çerezleridir. Bu çerezler oturum süreniz boyunca bilgisayarınızda bulunur ve siz siteyi terk ettiğiniz de bu çerezler bilgisayarınızdan silinir. Yani bu tür çerezler sadece internet sitesinde bulunduğunuz sürece bilgisayarınızda bulunur. Diğer çerezler ise kalıcı çerezlerdir. Bu çerezler depolanma süresi bitene kadar veya siz bilgisayarınızdan tarayıcı aracılığıyla silene kadar bilgisayarınızda depolanır.

 • Geçici Çerezler: Geçici çerezler, oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.
 • Kalıcı Çerezler: Bu tür çerezler internet sitesine yapmış olduğunuz ziyaret sonrasına bilgisayarına eklenir ve kalır. Bu tür çerezlerin silinmesi için kullanıcının aktif olarak silme işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Aksi halde bu çerezlerin bilgisayarda sürekli olarak muhafaza edilmesine devam edilir.
 • Hedef/Reklam Çerezleri: Kullanıcı hakkında çeşitli verilerin toplanarak ilgisini çekebilecek reklamların sunulmasında kullanılan çerezlerdir.
 • Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinden faydalanabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin engellenmesi veya kullanıma izin verilmemesi halinde siteye erişim problemi yaşanabilir.
 • Performans ve analiz çerezleri: Kullanıcıların internet sitesinde yapmış olduğu hareketleri dikkate alınarak, internet sitesinin işlevselliğinin arttırılması, site hakkında bilgi toplanması gibi amaçlarla kullanılır.
 • İşlevsellik çerezleri: İşlevsellik çerezleri, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve internet deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.
 • İzleme çerezleri: İzleme çerezleri ziyaretçilerin internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.
 • İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER NELERDİR?

www.gunertarim.com.tr sitemizde iki(2) tür çerez kullanılmaktadır.

ÇEREZ İSMİÇEREZİN TÜRÜÇEREZİN AMACIÇEREZ SAĞLAYICISISONA ERME SÜRESİ
  _ga      Performans ÇerezleriGoogle Analytics tarafından yerleştirilen ve Google tarafından analiz yapmak amacıyla kullanılan çerezdir.      Birinci Taraf    1 Yıl 1 Ay
    _ga_SR52QJHYR7    Performans ÇerezleriGoogle Analytics tarafından oturum durumunu sürdürmek amacıyla kullanılan çerezdir.    Birinci Taraf    1 Yıl 1 Ay
 • ÇEREZLERİ YÖNETME

Bilgisayarınıza internet sitemizce yerleştirilen çerezleri yönetebilirsiniz. Yani izin verebilir ve bilgisayarınızdan silebilirsiniz. Aşağıda internet tarayıcılarında nasıl çerezlere ulaşabileceğiniz açıklanmıştır:

Google Chrome: Tarayıcınızı açtığınızda sağ üst kısımda yer alan “Üç Nokta”ya tıklayınız. Daha sonra ayarlar kısmını açıp sol taraftaki listeden “Gizlilik ve Güvenlik” seçeneğine tıklayınız. Önünüze gelen listeden ikinci sıradaki “Çerezler ve Diğer Site Verileri” bölümünden yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızı açtığınızda sağ üst kısımda yer alan “Üç Çizgi”ye tıklayınız. Çıkan listeden “Ayarlar”a tıklayınız. Ayarlar menüsüne girdikten sol kısımda listelenen başlıklarda “Gizlilik ve Güvenlik”i seçiniz. Açılan listeden de “Çerezler ve Site Verileri” başlığı altında tüm çerezleri yönetebilirsiniz.

Microsoft Edge: Tarayıcınızı açtığınızda sağ üstte yer alan “Üç Nokta”ya tıklayınız. Açılan pencereden “Ayarlar”a tıklayınız. Ardından sol tarafta liste halinde olan alandan “Tanımlama Bilgileri ve Site İzinleri”ne tıklayınız. Son olarak “Tanımlama Bilgilerini ve Site Verilerini Yönetin ve Silin” başlığından tüm çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera: Opera tarayıcınızda çerezler üzerinde kontrol sağlamak istiyorsanız tarayıcınızı açtığınızda sol tarafta yer alan “Ayarlar”a tıklayınız. Önünüze gelen pencereden “Gizlilik ve Güvenlik” başlığı altında “Tarama Verilerini Temizle” seçeneği üzerinden çerezlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Yandex: Tarayıcınızda çerezleri temizlemek istiyorsanız sağ üstte yer alan “3 Çizgi’ye” tıklayınız. Ardından açılan pencerede “Diğer” ve “Geçmişi Temizle”ye tıklayınız. Tıklamadan sonra açılan pencereden “Çerezler ve diğer site modül bilgileri” seçeneğini silerek çerezleri temizleyebilirsiniz.

Safari: iOS işletim sistemine sahip ürünlerin tarayıcısıdır. Safari tarayıcınızda çerezleri silmek için “Safari”ye giriş yapın. Ardından “Geçmiş” bölümüne gelerek temizlemeyi gerçekleştirin. Geçmişle beraber siteye ait olan çerezler de silinecektir. İkinci bir yol olarak, “Ayarlar”a girip “Safari” başlığını açın. “Gizlilik ve Güvenlik” başlığı altından tüm çerezleri engelleyebilir ve tamamını da temizleyebilirsiniz.

Kamera Kayıtlarının Alınması İle İşlenen Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Güner Tarımsal Mühendislik” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Nedene Dayanılarak İşleneceği

Kişisel verileriniz Güner Tarımsal Mühendisliktarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmakla beraber bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki amaçlar ve eşleştirilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIİLGİLİ AMACIN HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANILARAK İŞLENECEĞİ
Şirket içerisinde ve dışarısında (şirket çevresinin gören kameralar ve sadece simge/işaretlerle belirtilen noktalarda sınırlı kalmak kaydıyla ses kayıt cihazları ile) güvenliğin sağlanmasıİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması  
Suç teşkil eden eylemlerin gerçekleşmesi durumunda, yetkili makamların hukuka uygun bir şekilde kayıtları talep etmesi durumunda talebin yerine getirilmesiVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesiİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması  
Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması  
 • Kişisel Verilerinizin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve belirtilen amaçlarla Güner Tarımsal Mühendislik tarafından;

 1. Avukat, (hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla)
 • Şirket içerisinde veya dışarısında çeşitli nedenlerle ceza hukuku sorumluluğunun doğduğu durumlarda şikayet hakkının kullanılması ve hukuki durumların gerçekleşmesi halinde ispat kolaylığı sağlanması için adli mercilere veya mahkeme kararı ile yetkili kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Yurt dışına herhangi bir şekilde aktarım gerçekleşmemektedir.

 • Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Güner Tarımsal Mühendislik tarafından;

a. Elektronik ortamda (otomatik yöntemler) ise toplanan kişisel veriler kamera kayıt sistemleri ile toplanmaktadır.

 • İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde sayılan haklara sahiptir. Şirketimiz ilgili kişinin haklarını kullanması halinde üzerine düşen tüm yükümlülükleri şirketin menfaatleri ve yasal mevzuata uygun olarak yerine getirecektir.

İlgili kişi;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili kişi tarafından şirketimize yukarıdaki maddeler uyarınca başvuru halinde başvuruyu, Kişisel Verilerin Korunması Politikası da gözetilerek en geç 30 gün içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

6. İletişim ve Bilgi Edinme

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Korunması Konusunda daha kapsamlı düzenleme;

 1. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Talep Yönetim Prosedürü,
 2. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
 3. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Aktarılması Politikasında yapılmıştır.

İlgili prosedüre veri sorumlusu internet sitemizden veya sosyal medya üzerinden/posta yoluyla/e-posta yoluyla ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi https://gunertarim.com.tr/ web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 1. Cumhuriyet Mah. İlbey Güneş Cad.  No:14/603 Yüreğir/ADANA adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Veri Koruma Grubu” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
  1. Noter kanalıyla gönderebilir.

7. Kurum Bilgileri

Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılıkİnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi


Merkez Adresi: Cumhuriyet Mah. İlbey Güneş Cad.  No:14/603 Yüreğir/ADANA

Telefon: +90 322 323 19 66-67

               +90 388 315 00 82-83

Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi İle İlgili Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Güner Tarımsal Mühendislik” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin kişisel verileri, aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlenecektir.

BİLGİLENDİRME

Güner Tarımsal Mühendislik olarak müşterimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ile kişisel verilerin korunması bizim için hayati önem arz etmektedir. İşbu aydınlatma metni ile müşterimiz olarak bulunan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişileri aydınlatılmak istenmektedir. Bu kapsamda İşlenen kişisel veriler hakkında işbu aydınlatma metni; veri işleme faaliyetimizin şeffaf ve güvenilir çerçevede yürütülmesi amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10.maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

            Güner Tarımsal Mühendislik olarak müşterimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere müşterimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında kişisel verileriniz ve haklarınız hakkında Güner Tarımsal Mühendislik olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIİLGİLİ AMACIN HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK İŞLENECEĞİ
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Bilgi Verilmesi,Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması, Açık Rıza
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi,Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması, Açık Rıza
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum, Ücret Politikalarının Yürütülmesi, Yetkili Kişi ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiBir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması, Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,

3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanuna uygun bir şekilde Güner Tarımsal Mühendislik tarafından;

 1. Avukat (Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)
 • Mali müşavir (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)
 • E-Fatura özel entegratör ve saklama hizmet sağlayıcısına (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Kamu Kurum ve Kuruluşlarından talep edilmesi durumunda; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla)

paylaşılabilecektir.

Hiçbir şekilde yurt dışına aktarım gerçekleştirilmemektedir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Güner Tarımsal Mühendislik tarafından;

 1. Fiziki ortamda (otomatik olmayan yöntemler), sözlü şekilde, şirketimize ait sözleşmeler, makbuzlar, fiziki faturalar matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmî belgeler üzerinden;
 • Elektronik ortamda (otomatik yöntemler) ise e-mailler, e-fatura sistemleri üzerinden toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

6. İletişim ve Bilgi Edinme

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Korunması Konusunda daha kapsamlı düzenleme;

 1. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Talep Yönetim Prosedürü,
 2. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
 3. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Aktarılması Politikasında yapılmıştır.

İlgili prosedüre veri sorumlusu internet sitemizden veya sosyal medya üzerinden/posta yoluyla/e-posta yoluyla ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi https://gunertarim.com.tr/ web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 1. Cumhuriyet Mah. İlbey Güneş Cad.  No:14/603 Yüreğir/ADANA adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Veri Koruma Grubu” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
  1. Noter kanalıyla gönderebilir,

7. Kurum Bilgileri

Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi


Merkez Adresi: Cumhuriyet Mah. İlbey Güneş Cad.  No:14/603 Yüreğir/ADANA

Telefon: +90 322 323 19 66-67

               +90 388 315 00 82-83

Tedarikçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi İle İlgili Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Güner Tarımsal Mühendislik” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, tedarikçi yetkilisi ve tedarikçi çalışanlarının kişisel verileri, aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

BİLGİLENDİRME

Güner Tarımsal Mühendislik olarak tedarikçilerimizin veya tedarikçi çalışanlarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ile kişisel verilerin korunması bizim için hayati önem arz etmektedir. İşbu aydınlatma ile metni tedarikçi yetkilisi ve tedarikçi çalışanlarının gerçek kişiler aydınlatılmak istenmektedir. Bu kapsamda İşlenen kişisel veriler hakkında işbu aydınlatma metni; veri işleme faaliyetimizin şeffaf ve güvenilir çerçevede yürütülmesi amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10.maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

            Güner Tarımsal Mühendislik olarak tedarikçi yetkilisi ve tedarikçi çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasına son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere tedarikçi yetkilisi ve tedarikçi çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında kişisel verileriniz ve haklarınız hakkında Güner Tarımsal Mühendislik olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIİLGİLİ AMACIN HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK İŞLENECEĞİ
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetkili Kişi ve Kuruluşlara Bilgi verilmesiBir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması.  
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi, Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesiBir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması.
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi, Yetkili Kişi, Kurum, Ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiVeri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması.

3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanuna uygun bir şekilde Güner Tarımsal Mühendislik tarafından;

 1. Avukat, (Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amacıyla bu amaçla sınırlı olarak)
 • Mali müşavir, (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla bu amaçla sınırlı olarak)
 • E-Fatura özel entegratör ve saklama hizmet sağlayıcısına (Finans ve Muhasebe İşleri ile Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili mevzuat uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması amacıyla, talep eden kurumun görev alanı ile sınırlı olmak kaydıyla)

paylaşılabilecektir.

Hiçbir şekilde yurt dışına aktarım gerçekleştirilmemektedir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Güner Tarımsal Mühendislik tarafından;

 1. Fiziki ortamda (otomatik olmayan yöntemler), sözlü şekilde, şirketimize sözleşmeler, makbuzlar, fiziki faturalar, matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmî belgeler üzerinden;
 • Elektronik ortamda (otomatik yöntemler) ise e-mailler, e-fatura üzerinden toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

6. İletişim ve Bilgi Edinme

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Korunması Konusunda daha kapsamlı düzenleme 

 1. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Talep Yönetim Prosedürü,
 2. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
 3. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Aktarılması Politikasında yapılmıştır.

İlgili prosedür ve politikalara veri sorumlusu internet sitemizden veya sosyal medya üzerinden/posta yoluyla/e-posta yoluyla ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi https://gunertarim.com.tr/ web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 1. Cumhuriyet Mah. İlbey Güneş Cad.  No:14/603 Yüreğir/ADANA adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Veri Koruma Grubu” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
  1. Noter kanalıyla gönderebilir,

7. Kurum Bilgileri

Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi


Merkez Adresi: Cumhuriyet Mah. İlbey Güneş Cad.  No:14/603 Yüreğir/ADANA

Telefon: +90 322 323 19 66-67

               +90 388 315 00 82-83

Scroll to Top
Scroll to Top